Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Ny bok om barns liv med Gud

I dag släpps boken ”Att leda barn till ett liv med Gud” i samband med gudstjänsten i Pingstkyrkan i Jönköping. Boken är skriven av barnpastor Marina Andersson och kan beställas genom Nya Musik.

Marina Anderssons utgångspunkt är att barn behöver näring för att växa och utvecklas, inte bara till kraft och styrka i kroppen utan också i sin alldeles egna relation till Gud. Hon har i flera år arbetat utifrån konceptet barnens ”andliga kostcirkel”. I boken presenterar hon hur föräldrar och barn- och ungdomsledare kan lägga en andlig grund i barns liv.
Detta är också grundtänket i materialet ”Leva livet”, som finns att tillgå genom Pingst ung.
Vid dagens gudstjänst, som också blir release för boken, kommer förutom Marina Andersson också Anethe Carlsson från Filadelfia, ,att medverka.