Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Ny bok om att visa barnen vägen till en tro

I dagarna kommer boken ”Våga visa vägen till en tro som bär”ut. Den är tänkt att ge föräldrar tro på sin betydelse som andliga förebilder för barnen och råd som leder till förändring.