Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

Ny bok ger medel till stödfond

I dagarna släpps boken Alla kan be av Daniel Alm. De består av en samling predikningar i Corona-tid. Alla intäkter från försäljningen av boken går oavkortat till en stödfond för församlingar, som hamnat i trångmål på grund av Corona-krisen.

Fonden inrättades av Pingsts styrelse tidigare i vår och är på tio miljoner kronor.
Bokens titel Alla kan be är densamma som temat för radiogudstjänst som sändes på Palmsöndagen från Pingstkyrkan i Västerås, där Daniel Alm predikade. En gudstjänst som minst 285 000 personer tog del av. Under påskveckan bedrev Pingst också en annonskampanj i Expressen på samma tema.