Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Ny blogg på Pingst ungs hemsida

Pingst ung lanserar nu en Leva livet-blogg på sin hemsida, där det varje vecka kommer att bjudas på uppmuntran, vägledning och konkreta tips för barnledare.

Bloggen kommer att skrivas av Marina Andersson, som varit med och arbetat fram materialet. Hennes förhoppning är att bloggen också ska leda till en dialog, där ledare ger respons och delar med sig av sina egna erfarenheter och ger tips och råd på hur material kan uppdateras och på så sätt verkligen vara levande.
Marina Anderssons vision är att inom några år kunna nätverka i en ekumenisk ”nationell söndagsskola”, där Leva livet-materialet är en pusselbit i helheten.
Leva livet är ett material, som hjälper söndagsskollärare och andra barnledare med inspiration, tips och systematik i arbetet. Alla barnledare kan komma åt materialet via Pingst ungs hemsida, förutsatt att man har en licens för det.
– Tusentals barn längtar efter kärlek, trygghet och ett nytt spännande liv, att få känna ansvar, få uppmuntran och bli bekräftade. Detta vill Gud ge dem och med din och min villighet kommer de att få bönesvar, säger Marina Andersson.
För mer information om Leva livet och bloggen se www.pingstung.se