Erwin McManus från Los Angeles och Mika Yrjola från Helsingfors är årets internationella talare på Pingst Pastor.

Erwin McManus från Los Angeles och Mika Yrjola från Helsingfors är årets internationella talare på Pingst Pastor.

Nu börjar Pingst Pastor

Idag börjar konferensen Pingst Pastor. Den pågår i tre dagar och hålls liksom tidigare på hotell Clarion Sign i centrala Stockholm. De tre konferensdagarna har var sitt tema; Ledarskapet, Utmaningarna och Uppdraget. Årets internationella gäster är Erwin McManus från Los Angeles och Mika Yrjola från Helsingfors.

I dagens inledningsmöte medverkar Lasse Svensson från Equmeniakyrkan med en hälsning.
Efter lunch blir det release av boken Kallad Bekräftad Överlåten, skriven av 38 olika pastorer och med pastorer som främsta målgrupp. Tre av författarna, Marcus Ardenfors, Roland Stahre och Elloise Nordkvist, kommer att hålla var sin miniföreläsning i samband med releasen.
Sedan följer valbara seminariesamlingar på följande teman; Att leda sig själv/Hälsosam livsstil och stresshantering, Att leda församlingen som människa/Att träna och tillsätta volontärer och ledare samt Relationsbyggande i samhället/Pastorn och det offentliga rummet.
I morgon håller Urban Ringbäck bibelstudium på temat ”Att nå samhället med evangeliet”. Pingsts framtidsbild och utmaningar i tiden kommer sedan upp till behandling. Maria Bard, Hans Wikström och Andreas Svedman medverkar i den samlingen, som avslutas med bön inför framtiden.
På eftermiddagen står tillväxtutmaningarna i Sverige på programmet. Ola Olofsson och Nicklas Mörling håller i den samlingen. Därefter följer tid i de olika processgrupperna.
På kvällen predikar Mika Yrjola, som förutom att leda den finska pingströrelsen också är pastor i Saalem i Helsingfors.
Konferensens sista dag har fokus på uppdraget och den inleds med ett samtal mellan Erwin McManus och Andreas Nielsen följt av undervisning av McManus och sedan ett storseminarium med honom.
Lovsången under dagarna leds av Samuel Hector med team.