SÄND - med missionen i fokus

Nu är "Löftet gäller" dig igång

Nu är årets satsning Löftet gäller dig igång. Under den här veckan och pingsthelgen satsar Pingst, liksom tidigare år, på att på ett särskilt sätt lyfta den helige Andes gåva.

Under den här veckan kommer ett 20-tal personer på olika sätt att bidra i kampanjen med bloggtexter och filmklipp. Det finns förnyade grafiska element att använda. Gå in här för att ladda ner material och olika filmer.
-Använd Löftet gäller dig-satsningen i era samlingar och på sociala kanaler, be med människor till Andens dop och kontinuerlig uppfyllelse av detta ljuva liv, uppmanar Daniel Alm sina pastorskollegor.
Kampanjen har en egen Facebook-sida och en hashtag #löftetgällerdig