Norska predikanter antar inte nytt organisationsdokument

Den norska predikantveckan kommer inte att anta förslaget till ny struktur och organisation för norsk pingströrelse, skriver Korsets Seiers nätupplaga. Nu diskuterar man i stället om det är möjligt att anta dokumentet på prov fram till 2012.

Inför predikantkonferensen var Ola Emil Sprakehaug, som är ledare för Pingströrelsens ledarråd, säker på att dokumentet skulle antas. Men nu ser hans förhoppningar alltså ut att ha kommit på skam.
Ä Vi vill jobba vidare med dokumentet så att det blir bättre och om vi antar det på prov så får vi möjlighet att se hur det fungerar i praktiken, samtidigt som vi kan utvärdera och förändra det på vägen, sa Sigmund T. Kristoffersen till predikanterna i förmiddags.
Dokumentet behöver kvalitetssäkras, menade han och sa också att ett värde- och visionsdokument för den norska pingströrelsen behöver arbetas fram.
Förslaget till ny struktur och tillsyn handlar bland annat om fortsatt självständiga församlingar, att det ska finnas ett ledarråd för norsk pingströrelse som har en rådgivande funktion och som ska samordna olika rörelseaktiviteter, att alla pingstförkunnare och ledare ska delta i en gemensam grundkurs, att regionala nätverk ska utvecklas, att ett personal-, omsorgs- och resurscenter ska startas och att samtalsforum ska hållas två gånger varje år, ett i samband med predikantkonferensen och ett i samband med årsmötet. Vid de tillfällena ska val genomföras och teologi och strategier diskuteras.