Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Norska pingströrelsens ungdomsarbete ökar

Den norska pingströrelsen barn- och ungdomsarbete visar på ett ökande medlemsantal och bryter därmed mot en allmänt vikande trend för norska kristna barn- och ungdomsorganisationer. 1997 hade man 5 029 betalande medlemmar och 2008 9 117 stycken. Det rapporterar tidningen Korsets Seiers nätsida.

Tidningen har gått igenom medlemsutvecklingen för landets tio största kristna barn- och ungdomsorganisationer sedan 80-talet. Den genomgången visar på att det samlade medlemsantalet för dessa sedan dess sjunkit från 280 000 dagens 130 000.
Däremot visar alltså den norska pingströrelsens barn och ungdomsorganisationen på ökande medlemssiffror.
– Vi har haft fokus på organisationen och jag tror att lokalavdelningarna ser värdet av att vara del av en större gemenskap, säger organisationens ledare Frank Nyfelt till tidningen.
Organisationen har också satsat på regionalt arbete och sedan nyår delar tre personer på en heltidstjänst i var sin region.
Frank Nyfelt ser en potential för organisationen att få många nya medlemmar. Inte minst om församlingarna skötte sin inrapportering bättre. Då skulle organisationen få minst ytterligare 1 000 medlemmar, tror han.