Pingst Pastor 13 januari Läs mer

Neddragningar på Dagen

Under året kommer tidningen Dagens taltidning att övergå till syntetiskt tal och därmed behövs inte längre någon inläsning av materialet. Två tjänster på redaktionen berörs av den här omändringen, men ännu är det inte klart hur neddragningen kommer att ske.

Tidningen Dagen, har precis som så många andra dagstidningar, fått statligt stöd för att producera och läsa in en taltidning. Men utvecklingen av ny teknik gör nu att stödet kommer av trappas av.
För Dagen innebär detta att man någon gång under 2009 år kommer att upphöra med inläsningen av artiklar. Ny teknik gör det möjligt att omvandla pdf-dokument till syntetiskt tal.
Detta påverkar två tjänster på tidningen, men vilka som kommer att beröras är inte klart ännu.
Parallellt med detta pågår ett arbete på tidningen för att möta de minskade annonsintäkterna, som bland annat är en följd av lågkonjunkturen. Personalneddragningar diskuteras.
Uppgifter om att all personal skulle gå ner i tjänst vill vd Ingvar Andersson inte kommentera, utan säger bara att man vrider och vänder på frågan, att det är mycket som ska landa kring detta och att läget förmodligen har klarnat om några veckor.
– Vi vet inte i dag var vi kommer att landa, säger han.