Missa inte anmälan till årets gemenskapsvecka på Furuboda!
FOTO: LIGHTSTOCK

FOTO: LIGHTSTOCK

Nätverksträffar för barn- och ungdomsledare

Under våren inbjuder Pingst ung till fem olika regionala nätverksträffar för barn- och ungdomsledare i församlingarna.

Träffarna hålls 21-23 mars i Region Norr, 10 april i Region Sydmitt, 24-26 april i Region Syd och 26 april och 3 maj i Region Väst och den 3 maj i Region Mitt.
Under träffarna blir det tid för gemenskap, samtal och bön och möjlighet att lära känna de andra barn- och ungdomsledarna i sin region.
Se www.pingstung.se för mer information. Anmälan görs direkt till respektive regionledare.