Nätverksträff om psykisk ohälsa

Idag är det sista dagen för anmälan till Pingst ungs nätverksträff på temat psykisk ohälsa bland unga. Träffen, som hålls 27-28 mars i Uppsala, riktar sig till ungdomsledare.

Under det dygn, som träffen pågår blir det både undervisning och möjlighet till samtal i grupper.
Ämnen som kommer att behandlas är till exempel stress, ångest och hemförhållanden, självskadebeteenden som ätstörningar, självmord och pornografi. En speciell samling kommer att ägnas åt hur man ska be när man stöter på psykisk ohälsa.
Träffen hålls i Uppsala Pingstkyrka.
Anmälan till samlingen görs på Pingst ungs hemsida.