Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Nätverksträff för barn- och ungdomsledare

I november anordnar Pingst ung en nationell nätverksträff för barn- och ungdomsledare från hela Sverige. Det handlar om ett dygn med gemenskap, information, undervisning och tid med Gud.

Nätverksträffen hålls i Uppsala Pingst och på Scandic Uplandia den 21 till 22 november.
Alla deltagare på nätverksträffen kommer att få möjlighet att göra en personlig DISC-profil inför samlingen. Det handlar om en enkätundersökning, där svaren leder fram till redskap för att förstå sin egen ledarroll och förutsättningarna för samspel och kommunikation med andra.
På nätverksträffen kommer det att bli undervisning om hur man kan läsa, tolka och förstå sin profil. Enkäten kommer att skickas ut några veckor före nätverksträffen och utifrån svaren på den kategoriseras ledaregenskaperna i fyra olika färger; röd, gul, grön och blå.
De individuella resultaten kommer inte att offentliggöras, men under nätverksträffen kommer det att finnas möjlighet att samtala i mindre grupper.
Mer information om träffen, DISC-profilen och anmälningsmöjlighet finns på www.pingst.se Anmälan ska göras senast 11 november.