Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.
FOTO: ELIN GARCIA

FOTO: ELIN GARCIA

Nätverk för seniora pastorer

Idag möts ledningsgruppen för seniornätverket, som riktar sig till pastorer som gått i pension.

I nätverket ingår drygt 170 pastorer och att anknyta sig dit är enkelt. Det gör man via Pingst Pastor-sidan. För det seniora nätverket gäller samma ledord som för Pingst Pastor, att man ska vara kallad, bekräftad och överlåten.
Nätverket inbjuder till tre samlingar varje år, dit också respektive är välkomna med. En samling hålls i Värnamo och brukar samla ett 100-tal deltagare. En träff i Citykyrkan i Stockholm och en samling under Lapplandsveckan brukar också anordnas. På samlingarna brukar det finnas gott om tid för gemenskap och förbön, bibelstudier och oftast samtal kring något speciellt tema.
-Fokus ligger på uppmuntran och bekräftelse, och därmed blir det också själavårdande, säger Jack-Tommy Ardenfors, och tillägger:
-Vi försöker lyfta hur vi bäst kan stödja dem som står i första ledet nu, och ledorden för nätverket är att ”leva i vår kallelse”.
Nätverkets ledningsgrupp består förutom av Jack-Tommy Ardenfors av Per-Åke Enström, Claes Frankner, Anders Ekstedt och Conny Söder. Gruppen möts vid ett par tillfällen varje år.