Multinationellt kristet seminarium om människohandel

Den 25-26 mars hålls ett seminarium under rubriken "Fragile - God´s miracles are not for sale", som tar upp människohandel av i dag. Arrangörer är förutom Sveriges kristna råd också Finlands ekumeniska råd och ekumeniska partners i Estland och Ryssland medarrangörer.

Seminariets första dag hålls i Lahti i Finland och dag två i Vyborg i Ryssland. ”Trafficking är ett gränslöst fenomen”, skriver arrangörerna, ”men det är också den kristna tron, som i sin mångkulturella närvaro och med sin universella lära kan ta ställning i kampen mot trafficking”.
Bland de medverkande kan nämnas Venla Roth, som har ett nationellt uppdrag i Finland som rapportör kring traffickingfrågor. Hon kommer att presentera sin nya rapport.
Mer om seminariet finns att läsa på www.skr.org