Motionsdags inför Rådslaget

Den 17-18 maj är det dags för Rådslag för Pingst - fria församlingar i samverkan. I år hålls det i Filadelfiakyrkan i Stockholm. Församlingar, som vill lämna in motioner måste göra det senast åtta veckor före Rådslaget, det vill säga senast den 22 mars.

De motioner, som kommer in i tid, bereds av Pingststyrelsen och avhandlas sedan under Rådslaget.
Kallelse, anmälningsblanketter och valberedningens förslag inför Rådslaget ska enligt stadgarna skickas ut minst sex veckor före Rådslaget. Några veckor senare skickas dagordningar, årsredovisningar och eventuella motioner ut.
Anmälan öppnar 3 april.