Möte på Cypern för jämställdhetsambassadörer

Nyligen möttes representanter från fem av PMU:s partnerorganisationer på Cypern för att diskutera jämställdhetsarbete, ett av PMU:s prioriterade mål i Kompass 2020. Under fem dagar lyftes likheter och skillnader från de olika ländernas perspektiv, där förutom Sverige partners från Etiopien, Tanzania, Egypten och Bangladesh var på plats.

- Det är både bra och viktigt att mötas från olika kontexter på det här sättet, vi har mycket att lära av varandra. Bland annat diskuterade vi normer kring kön och såg både likheter och skillnader i föreställningar om vad det innebär att vara kvinna eller man i våra olika länder. Ambassadörerna rapporterade också om hur de arbetar med jämställdhet i sina egna organisationer vilket gav inspiration. Från Egypten delade vår partner hur de förändrat sin kommunikation kring jämställdhet från att prata främst om kvinnor som offer till att lyfta kvinnors aktörskap och drömmar om framtiden, säger Fredrika Uggla, jämställdhetsrådgivare på PMU.
Med på mötet var även en teolog från Egypten som pratade om Bibelns perspektiv på jämställhet vilket enligt Fredrika var en viktig input under dagarna. För nästa år planeras ett nytt ambassadörsprogram, då på franska.