Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Möte för resande evangelister

Resande evangelister inom Pingströrelsen möts just nu på Pingsthuset till den årliga samlingen kallad Filipposdagarna. Nytt för i år är att Pingst tagit över värdskapet från Pingstförsamlingen i Värnamo.

Resande evangelister samlade på Pingsthuset. FOTO: ULRIKA RAMSTRAND