Urban Ringbäck leder i bön för Sverige och alla de platser som årets deltagare i Pingst Pastor representerade.

Urban Ringbäck leder i bön för Sverige och alla de platser som årets deltagare i Pingst Pastor representerade.

"Mod, värme och riskbenägenhet"

Årets Pingst Pastor samlade närmare 550 pingstpastorer. Ledarskap, Utmaningar och Uppdraget har varit dagarnas ledord. I den avslutande samlingen i dag på eftermiddagen uttryckte föreståndare Daniel Alm en önskan om att framöver få se en "modig, varm och riskbenägen pingströrelse".

Pingst Pastor-konferensen har haft ett tema för varje dag; Ledarskap, Utmaningar och Uppdraget.
I sin inledningspredikan uppmanade Daniel Alm varje förkunnare att låta sitt inre lova Herren och låta sitt inre vara bekräftat av Anden.
Releasen av den nya pastorsboken Kallad, bekräftad, överlåten, som 38 svenska pingstpastorer skrivit materialet till, hölls under konferensens första dag. Alla deltagare i konferensen fick var sitt exemplar av boken och tre av författarna höll var sin miniföreläsning; Marcus Ardenfors, Roland Stahre och Elloise Nordkvist.
Den andra dagen inleddes med bibelstudium av Urban Ringbäck, föreståndare i Smyrna Göteborg. Han talade om att nå samhället med evangeliet. Samlingen avslutades med bön för alla de orter i Sverige som deltagarna i konferensen representerar.
Pingsts framtidsbild, antagen vid Rådslaget 2017, stod sen i fokus. Innan förbönsstunden inför framtiden lyfte Hans Wikström, LP-verksamhetens chef, Maria Bard, påverkansstrateg på PMU, och Andreas Svedman, missionsinspiratör på Pingst, frågor som psykisk ohälsa, ensamhet, missbruk, sexuellt våld och onådda folkgrupper.
Magnus Jägerskog, generaldirektör på BRIS, gästade konferensen på eftermiddagen och talade om barn och ungdomar psykiska hälsa.
Innan alla processgrupper möttes till samtal och gemensam middag utmanades pastorerna och deras församling också till att på olika sätt vara med och stödja församlingsplantering och nystartsarbete.
Den första kvällens samling stod teologiska strömningar i tiden i fokus och i onsdagskvällens gudstjänst predikade Mika Yrjölä, ledare för den finska pingströrelsen och föreståndare i Saalemkyrkan i Helsingfors, om stormar i livet:
Pastor Erwin McManus, grundare och föreståndare i församlingen Mosaic i Los Angeles, fanns med under torsdagsförmiddagen och berättade bland annat om hur hans kyrka blivit en plats dit många ateister, buddister, muslimer söker sig och ges en möjlighet till ett livsförvandlande möte med Jesus.
I sitt undervisningspass utgick han från de första verserna i Hebreerbrevet 11 och talade om det unika med att vara människa; att tro, hoppas, drömma och skapa. Tron är det som gör oss mänskliga och som återskapar vår förlorade mänsklighet, menade han.