Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Missionskonferens om framtida strategier

Den 1 – 2 oktober inbjuder Pingst Internationellt till missionskonferens i Pingsthuset i Flemingsberg. På agendan står bland annat framtida strategier för missionen.

Konferensen kommer bland annat att ta upp frågor kring att Sida kommer att ge bistånd till färre länder och hur alternativa inkomstkällor kan byggas upp och hur missionsintresse och medel till missionen kan mobiliseras.
PMU Interlife, Ibra, TV-Inter och Pil kommer att presentera programförklaringar.
På programmet står också diskussion om hur missionsråd kan fungera och hur stora församlingar kan hjälpa mindre församlingar, hur utbildningsstrategin för missionärsutbildningen ska se ut, hur unga människor kan engageras för missionsarbete och hur muslimer, hinduer och buddister kan vinnas för Gud.
Konferensen inleds på kvällen den 1 oktober med mat klockan 18.00 och därefter följer samlingar med start klockan 19.00. Konferensen avslutas på lördag klockan 17.00.
Den som vill vara med ska anmäla sig senast 26 september till lars.anderas@pingst.se och avgiften för att vara med är 200 kronor.
Logi får deltagarna själva ordna med eftersom det inte längre kan erbjudas i Pingsthuset.