Missionsdag om onådda folk

I Pingstkyrkan i Huskvarna anordnas en missionsdag, SÄND, den 18 mars då fokus ligger på de folkslag, som aldrig hört om Jesus

Faktum är att nästan 30 procent av jordens befolkning ännu inte nåtts av evangeliet och den här dagen riktar sig på ett särskilt sätt till den som vill vara med och förändra detta.
På programmet står seminarier, omvärldsinformation och lovsång och predikan. Inspirationsdagen avslutas med en offentlig gudstjänst som startar 19.00.
Under dagen medverkar Jonathan Ballah, Ibra, Guinea,  Andreas Svedman, Missionsinspiratör på Pingst,  Niclas Collén, fältansvarig Ibra, Beatrice Bergroth, internationell koordinator, Testa mission, Marcus Svedman, regionsansvarig IBRA, och Robert Andersson, pastor, Huskvarna Pingst.
Föranmälan om deltagande görs till http://huskvarna.pingst.se/sand2017/

Fotnot: Bilden är tagen av Maria Levander och visar en bönesamling i Bangkok.