Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Missionärsbarnsträff startar idag

I dag inleds årets MBT, som står för Missionärsbarnsträffen. Som namnet antyder är det ett läger för missionärsbarn av missionärsbarn. Missionärsbarnsträffen är en plats där deltagarna får mötas och dela sina erfarenheter av hur det är att leva i olika delar av världen.

Lägret, som hålls varje sommar, kännetecknas av en härlig gemenskap, för alla åldrar – en mötesplats mellan Gud och människor. Det hålls på Hjälmargården i Läppe i Vingåker och pågår fram till 19 juli. Samlingarna, som hålls är anpassade efter olika åldersgrupper.
MBT är ett ekumeniskt läger med Pingst som huvudman och ekonomiskt stöd från enskilda församlingar, andra samfund och secondhand butiker. Lägret är öppet för alla missionärsbarn oavsett utsändande organisation.
”Vi vill vara ett stöd för missionärsbarn, föräldrar, församlingar och organisationer i samband med utresa, tid utomlands och hemkomst, något som lokala hemförsamlingar ofta har svårt att erbjuda”, står det på MBT:s egna hemsida www.mbt.se , där det också finns mer information.
Där kan man också läsa att MBT är det enda förekommande lägret för missionärsbarn i Sverige, och att den till sin utformning är unik i världen.
På torsdag inleds MBT+ , som är till för den som är 23 år eller äldre. Den samlingen avslutas tillsammans med det övriga lägret på söndag.