Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Mission i framtiden

Öördagen den 25 oktober inbjuder Pingst Internationellt till en missionskonferens om framtidens mission, Pingst Mission 2014. På programmet stor samtal om nya strukturer och nya visioner. Pastor Getu Ayelew från Etiopien finns med och ger en missionsutmaning.

Konferensen hålls i konferenscentret i Södertörnkyrkan i Huddinge söder om Stockholm. Dagen inleds med kaffe 9.30 och programmet avslutas med en samling som slutar 15.30. För deltagande krävs föranmälan senast 15 oktober via den här länken: http://shop.pingst.se/default.jsp?oid=2129
Kostnaden för dagen är 200 kronor och då ingår både det inledande kaffet och lunch. Det finns också möjlighet att boka in missionsrelaterade träffar på konferenscentret på fredagskvällen. Vid intresse för detta gäller att kontakta info@huddingekonferenscenter.se