Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Missa inte Pingst Ledar-dagarna

Nu är det hög tid att anmäla sig till de regionala inspirationsdagarna för Pingst Ledare. De hålls i Umeå 21 oktober, Västerås 11 november och Jönköping 18 november.

Nätverket Pingst Ledare finns till för alla som fungerar som ledare i svenska pingstförsamlingar och målet är att långsiktigt träna, uppmuntra och samla ledare för att stödja hälsosamma, lärjungaformande och därigenom växande församlingar i Sverige.
Deltagare får regelbundet ett nyhetsbrev med inspiration från goda exempel på ledarskap, boktips och annat matnyttigt.
Anmälan om deltagande i höstens inspirationsdag görs här, där man också kan anmäla sig till själva nätverket.
I samband med anmälan får man också välja ett av sju huvudspår, samt mellan olika fördjupningar inom det ämnet.
De sju huvudspåren är; Gudstjänst med Niklas Hallman som ansvarig, Nästa generation med Johanna Bode som ansvarig, Omsorg med Hans Wikström som ansvarig, Ledarskap med Christina Hellström som ansvarig, Nya människor – Uppdraget med Carl-Henrik Jaktlund som ansvarig, Mission med Niclas Lindgren som ansvarig samt Lärjungaskap med Ulrica Stenstrand som ansvarig.
Att delta i inspirationsdagen kostar 250 kronor och då ingår både fika och lunch.

Fotnot: Bilden är från förra årets regionala ledardag i Umeå. FOTO: ALEXANDRA JENNERSJÖ