Anmäl dig till Pingst Ledare 2020!

Missa inte att ge kyrkoavgift till Pingst!

Pingst är på god väg att nå målet att ytterligare 2000 pingstvänner ska låta sin kyrkoavgift gå till Pingst. Den sista augusti hade 1 444 skrivit på. Sista anmälningsdatum inför nästa år är 31 oktober.

I dag betalar ungefär var tionde pingstvän kyrkoavgift. Kyrkoavgiften utgör en procent av den kommunalt beskattningsbara inkomsten och inbetalningen sköts av Skatteverket. Av pengarna som kommer in går 70 procent till den församling givaren bestämt och resten till den centrala verksamheten i Pingst. De pengarna används bland annat till församlingsplantering, att ta fram ny musik och pastorsutbildning.
Kyrkoavgiften är till skillnad från statliga bidrag helt villkorsbefriad, vilket innebär att församlingarna och Pingst kan använda pengarna helt enligt egna önskemål. Det är heller inga pengar som konkurrerar med tionde eller annat givande.
Möjligheten för andra samfund än Svenska kyrkan att ta emot kyrkoavgift infördes 2000. Det är möjligt att både betala kyrkoavgift både till Svenska kyrkan och ett annat samfund, däremot går det inte att dela upp beloppet mellan två samfund. Om man inte vill betala dubbla avgifter måste man gå ur Svenska kyrkan.
Klicka här om du vill veta mer och vill anmäla dig. Det går att göra både digitalt med e-signering eller genom att ladda hem en blankett och skicka in till Pingst.