Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Millenniedagar i second hand-butiker

I dag hålls millenniedag i de PMU-anslutna second hand-butikerna i Uddevalla, Norrtälje och Norsborg, som ett led i PMU:s vårkampanj ”Offer är ingen slutstation”.

Tidigare under våren har en liknande dag anordnats i second hand-butiken i Trollhättan, då kunderna fick information både om FN:s millenniemål och om PMU:s arbete. Och fler liknande dagar kommer att anordnas i andra second hand-butiker.
Syftet med dagarna är både att öka kunskaperna om millenniemålen och att skapa ett större engagemang för biståndsfrågor.
– Många svenskar vet nog ganska lite om vad millenniemålen innebär, säger Daniel Bergh, second hand-konsulent på PMU. Jag tror att sådana här satsningar är ett bra sätt att väcka intresse.
Specialdagarna på second hand-butikerna lyfter också PMU:s vårkampanj, som fokuserar på kvinnors situation och rättigheter i DR Kongo. Pengarna som samlas in till kampanjen går både till Panzisjukhuset och till kvinnocentret Dorkas, där drabbade kvinnor får vård, rehabilitering och redskap för att gå vidare i livet.