Miljöpris till Mälaröarnas second hand

Kyrkornas second hand-butik på Mälaröarna har fått årets miljöstipendium från Ekerö kommun. Stipendiet, som är på 30 000 kronor, delas ut varje år till enskilda eller organisationer, som stimulerar hållbar utveckling på Mälaröarna.

I butiken säljs skänkta kläder, möbler, böcker och husgeråd.
– De flesta inser att vår livsstil och vårt sätt att konsumera inte är hållbart för klimatet. Att inte köpa så mycket nyproducerat som tillverkats i u-länder är ett bra sätt att börja, säger butikschefen Erika Jarander till Mälarö tidning.
Att butiken skulle få miljöstipendiet var inget man räknat med.
– Det var överraskande. Vi kände till stipendiet, men det var inget vi hade väntat oss, så vi blev väldigt glada och överraskade.
I motiveringen står att butiken får stipendiet för sitt arbete för ett hållbart samhälle.
Butiken drivs av Mälarökyrkan, Ekerö pastorat och Färingsö församling, och har tre anställda, men desto fler volontärer, ett hundratal.,
– Det är volontärerna som gör det möjligt för oss att driva den här butiken.
Hälften av medlen som butiken genererar går till bistånd via Svenska kyrkan och den andra hälften via Pingstmissionens utvecklingssamarbete, PMU.