Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

"Mest tyngd i det vi är överens om"

Pelle Hörnmark avslutade samtalsdagen

En pingstförsamling undervisar och praktiserar enbart troendedop. Det var en av de saker, som föreståndare Pelle Hörnmark i avslutningen av dagens samtalsdag på Pingsthuset, kunde konstatera att de församlade var överens om.

Efter inledande inlägg fick deltagarna möjlighet att ställa frågor. FOTO: ULRIKA RAMSTRAND