Mer än ögat ser

Filadelfiaförsamlingen i Stockholm betonar under tio söndagar nu i inledningen av 2012 på ett alldeles särskilt sätt omvändelse och dop som de avgörande stegen in i kristen tro. Temat för de tio gudstjänsterna är Mer än ögat ser.

Under dessa tio söndagar, den första var i söndags och den andra hålls i dag, så kommer söndagsförmiddagarnas gudstjänster att ha en tydlig väckelsekaraktär med tillfälle för avgörelse och tro.
Under denna tid inbjuds församlingens medlemmar till bön och nattvard på söndagkvällarna för inbördes gemenskap och uppbyggelse.
I församlingens nyhetsbrev skriver föreståndare Niklas Piensoho bland annat så här: ” Vi har ständigt nya besökare i våra gudstjänster och i höstas deltog närmare 70 personer i vår Alpha-kurs. Vi upplevde starkt att det är skördetid. Därför gör vi allt vi kan för att varje söndagsgudstjänst ska vara ett tillfälle att ta emot Jesus och komma till tro.”