Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Medvind på scoutläger

Royal Rangers deltog i somras på Svenska Alliansmissionens scoutläger utanför Vetlanda, där temat var Medvind.

MÖTESPLATS. En lägergata mellan byn Fön och Mistral med UV-scouter FRÅN Ödeshög, Equmeniascouter från Tranås, Nybyggarscouter från Linköping och Royal Rangers från Mullsjö och Stöpen. FOTO: EBER AXELSSON