Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Medvind på scoutläger

Royal Rangers deltognyligen i Svenska Alliansmissionens scoutläger utanför Vetlanda, där temat var Medvind.

UV-scouter från Ödeshög, Equmeniascouter från Tranås, Nybyggarscouter från Linköping och Royal Rangers från Mullsjö och Stöpen. FOTO: EBER AXELSSON