Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Medmänsklighet lyfts i Jönköping

Pingstkyrkan i Jönköping är en av flera organisationer, som om valt att i dag engagera sig i det som kallas ”Jönköpings många ansikten”. En dag, som inleds med att en plakett med orden ”kärlek, medmänsklighet och alla människors lika värde” avtäcks utanför Sofiakyrkan i staden.

Bakgrunden till denna manifestation är att konkret visa att nu återtar Jönköpingsborna staden efter att det nazistiska Svenskarnas Partis marscher genomfört marscher genom stadens gator två år i rad detta datum.
Olika föreningar i staden kommer att finnas på 14 olika platser och bidra med olika programpunkter. Pingstkyrkan kommer exempelvis att sätta upp en hoppborg vid Västra torget och folkuniversitet erbjuder kreativ målning.
Bakom initiativet står prästen Martin Ahlqvist och kommunen står för kostnaden.