Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Media Tro – ny kurs på Kaggeholm

Folkhögskolan satsar på att utbilda journalister om kristen tro.

Kaggeholms folkhögskola startar en ny medieutbildning till hösten med inriktning på kristen tro och kristet liv.

– Vi tror att vi har mycket att bidra med genom vårt mediekunnande och praktiska arbetssätt samt skolans värdegrund inom den kristna tron, säger Johanna Litsgård Lebourne, verksamhetsledare på Kaggeholms medieutbildningar, i ett pressmeddelande.

Den nya linjen ska heta Media Tro och den drivs i samarbete med flera andra kristna institutioner och organisationer, såsom Wilberforce Akademin, som är en del av Svenska Evangeliska Alliansen, Dagen, IBRA och PMU.

Utbildningen bygger på praktiskt arbete och moderna metoder, med fokus på det digitala berättandet som finns inom TV, radio, press och webb. Den riktar sig både till dem som vill arbeta inom kristna medier och dem som vill tillföra en kompetens om den kristna tron på sekulära arbetsplatser.

Ansökan till höstens start av Media Tro ska vara inne senast den 15 maj.

Mer information om utbildningen och om ansökan finns på Kaggeholms folkhögskolas hemsida.