Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Marina Andersson ”Årets evangelist”

Marina Andersson, skolpastor i Gränna och barnkonsulent för Pingst Ung, är en av dem som i år får titeln Årets evangelist och stipendium av Evangelistfonden.