Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Manifestation mot våld i Kongo

Denna vecka arrangeras en stor manifestation i Bukavu i DR Kongo mot våld och korruption. Bakom manifestationen står ledarskapet för Ukiamka (pingströrelserna i Öst- och Centralafrika), med rötter i skandinavisk pingstmission. Tillsammans har rörelsen mellan fem och sju miljoner medlemmar.

Detta är andra gången som detta nätverk går samman i en liknande aktion. Under förra året gjorde man en bönemanifestation inför folkomröstningen i Sudan.
Denna vecka håller Cepac, den kongolesiska pingströrelsen, årsmöte i Bukavu. Rörelsen består av cirka 800 000 medlemmar. På onsdag den 17 augusti kommer man att arrangera en marsch från alla kyrkor i Bukavu-regionen till fotbollsstadion i centrala Bukavu där man ska hålla ett friluftsmöte.
Cepac räknar med att flera tusen personer kommar att delta. Bland talarna finns ledare från Cepacs ledning samt Pelle Hörnmark, föreståndare för Pingst i Sverige. Dessutom närvarar omkring tio representanter från svensk pingstmission.
Det övergripande budskapet är att protestera mot våld och korruption i landet. Ett manifest med budskap till Kongos regering och till det internationella samfundet har tagits fram och här står det bland annat att man önskar att den valda kongolesiska regeringen ska ta ansvar för säkerheten för det kongolesiska folket genom att vidta kraftfulla åtgärder mot kränkningar av medborgarnas grundläggande mänskliga rättigheter.
Tidigare har kvinnor från den kongolesiska pingströrelsen arrangerat liknande manifestationer, men detta är första gången som kyrkoledare och män finns med.
I början av augusti anordnades en bönevecka i Öst- och Centralafrika inför manifestationen i DR Kongo. Man bad för fred och försoning i landet. Många miljoner pingstvänner i Afrika är involverade i detta.
Kongoengagerade pingstförsamlingar och PMU uppmanades också till bönesatsning i Sverige under samma tid.
Ämnen som man bad för under böneveckan:
• Fred och försoning i landet och att kyrkorna blir ett positivt exempel.
• Att landets tillgångar kommer folket till del.
• Ett slut på det sexuella våldet och upprättelse för de kvinnor som drabbas.
• Att ansvarskänsla ersätter korruption.
• Fria och rättvisa val.