Anmälan till Pingst Ledare har öppnat
Efter förbönsgudstjänsten i Filadelfiakyrkan samlades många till en ljusmanifestation på Sergels torg där deltagarna formade ett hjärta. Foto: Mikael Stjernberg.

Efter förbönsgudstjänsten i Filadelfiakyrkan samlades många till en ljusmanifestation på Sergels torg där deltagarna formade ett hjärta. Foto: Mikael Stjernberg.

Manifestation för konvertiter

Svensk kristenhet samlades igår kväll till manifestationer för konvertiter på många platser runt om i landet.

I Filadelfiakyrkan i Stockholm deltog landets kyrkoledare i en ekumenisk gudstjänst. Därefter hölls en ljusmanifestation på ett vindpinat och regnigt Sergels torg.
Manifestationerna över hela landet uppmärksammade systematiska brister som kyrkorna tycker sig se i Migrationsverkets hantering av konvertiter i asylprocessen. Detta är en fråga som engagerat många församlingsmedlemmar i olika samfund.
– Bön är något av det kristna modersmålet. Därför var det naturligt att vi uttryckte oss i gemensam bön inför Gud i kyrkan, innan vi gick vidare till manifestationen på Sergels torg, säger ärkebiskop Antje Jackelén, Svenska kyrkan.
Förbönsgudstjänsten i Filadelfiakyrkan i Stockholm samlade cirka 500 besökare och inleddes med välkomnade av Daniel Alm,föreståndare för Pingst – Fria församlingar i samverkan. Därefter delade tre kyrkoledare med sig av livsberättelser från personer som konverterat. Ett ljus tändes sedan för varje konvertit. Biskop Anders Arborelius, Stockholms katolska stift, berättade om Said, kyrkoledare Lasse Svensson, Equmeniakyrkan, berättade om Mahmoud och Abbas och ärkebiskop Antje Jackelén, Svenska kyrkan, berättade om en ung kille från Afghanistan.
Därefter läste flera kyrkoledare olika bibeltexter, däribland missionsdirektor Linalie Newman, Evangeliska frikyrkan,  och kommendör Clive Adams, Frälsningsarmén.
I gudstjänsten bad man gemensamt en särskild bön (se nedan). Samma bön bads också i flera andra städer där man hade manifestationer, exempelvis i Göteborg, Linköping, Jönköping, Timrå, Härnösand, Umeå, Åre och Sandviken.
Efter att Stockholms biskop Eva Brunne, Svenska kyrkan, läst välsignelsen avslutades gudstjänsten och deltagarna tog sig till Sergels torg för den avslutande ljusmanifestationen. Här formerades ett hjärta med alla deltagare som höll ljus i sina händer. Tillsammans sjöngs psalmen ”Inget kan oss skilja från Guds kärlek” (psalm 782). Ljusmanifestationen var ett sätt för alla engagerade församlingsmedlemmar att tillsammans lyfta frågan mitt i Stockholm.
– Vi är också en del av det offentliga rummet och därför var det viktigt för oss att göra vår röst hörd mitt i huvudstadens brus, säger Daniel Alm.
I dag, torsdag. kommer en delegation från Sveriges kristna råd att besöka Migrationsverket för att bland annat möta generaldirektör Mikael Ribbenvik för ett samtal om konversion som asylskäl.

Bönen som bads i samband med manifestaionerna
Gud,
Du som har skapat och älskar alla människor
och ser på oss med stor barmhärtighet, beskydda dem som har drivits på flykt.
Vi ber särskilt för våra systrar och bröder som utvisas mot sin vilja till länder med svår förföljelse.
Tack för att du står på deras sida.
Vi ber att de system som utsätter människor för livsfarliga situationer bryts ned och förändras.
Tack för att du hör vår bön. Jesus Kristus,
Du som vandrar med oss, Och gett oss uppdrag att vara ljus och salt i världen.
Vi ber särskilt för kvinnor och män som öppnar sitt hjärta för människor på flykt. Tack att du är med dem.
Ge dem kraft och tro och omslut dem med kärlek.
Tack för att du hör vår bön.
Heliga Ande, Du som tröstar, förnyar och utmanar. Du ser den växande frustation vi bär över vårt lands brister i mötet med asylsökande och konvertiter.
Låt vår vrede vara helig och stärk den profetiska rösten.
Vi ber särskilt för morgondagens möte mellan Sveriges kyrkor och Migrationsverket.
Tack för att du hör vår bön.
I Jesu namn
Amen.