Pingst Pastor 13 januari Läs mer

Män behövs i ”kvinnornas krig”

Det är dags att männen slutar vara tysta och börjar agera mot det sexuella våldet, som drabbar kvinnorna i Kongo. Annars blir vi delaktiga i det fruktansvärda som sker. Det skriver Bengt Klingberg, internationell koordinator på PMU i en debattartikel i tidningen Dagen i dag.

I artikeln berättar han om hur han nyligen vid ett besök i Kongo tolkade en kvinna, som för flera hundra män och tillika ledare inom Pingstkyrkor i sju länder i Öst- och Centralafrika, berättade vilka fruktansvärda saker hon utsatts för. Som avslutning sa hon: ”Det som gjort mest ont är inte allt våld och förnedring som jag blivit utsatt för utan att se att ni män som skulle kunna göra något för att stoppa detta inte gör det.”
I artikeln skriver Bengt Klingberg bland annat: ”Utan oss kommer kvinnorna i Kongo aldrig kunna vinna kriget utan endast få känna hur det är att – efter en lång tid av operationer och rehabilitering, efter att varit utfryst av samhället och därför behövt börja om med ett nytt liv, efter att sakta byggt upp sitt självförtroende och återfått sin värdighet – ändå leva med risken att detta kan hända igen, och igen, och igen. Att som man i denna situation vara tyst och inte agera gör oss delaktiga i det fruktansvärda som sker. Låt oss stå upp och våga vara män.”
Läs hela artikeln på följande länk:

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=275431

I