Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Madeleine Hansson slutar som direktor på Pingst FFS

Efter sju år som högsta tjänsteman i den svenska pingströrelsen slutar Madeleine Hansson som direktor för Pingst – Fria församlingar i samverkan.

- Det är med stor tacksamhet och glädje som jag ser på mina år hos Pingst. Det har varit väldigt roligt att få vara med om att utveckla våra gemensamma verksamheter och ge stöd till våra församlingar. Sju år är en ganska lång tid och jag tror att man inte ska stanna för länge på den här posten. Därför har jag meddelat styrelsen att jag inte står till förfogande för en förlängning när mitt förordnande löper ut, säger Madeleine Hansson.

Madeleine Hansson tillträdde som direktor den 15 augusti 2014. Hon har en bakgrund som administrativ chef i näringslivet, bland annat på Carnegie Investment Bank AB och Alfred Berg Fondkommission AB.

– Vi känner en stor uppskattning och tacksamhet för all den tid och kraft som Madeleine har investerat i detta arbete. Många stora och viktiga processer har genomförts på ett professionellt sätt. Hon är en fantastisk person med ett stort engagemang som kommer lämna ett tomrum efter sig, säger Thomas Wilhelmsson, ordförande i pingststyrelsen.

Direktorn är ansvarig för de verksamheter som ryms inom Pingst. Det är dels Pingst Församling och Pingst Ung som jobbar direkt med och gentemot församlingarna, dels missionsorganisationen IBRA, biståndsorganisationen PMU, LP-verksamheten som jobbar med beroendevård, Sport For Life, förvaltningsbolaget Pingst Förvaltning AB samt Pingstskolorna som omfattar fem folkhögskolor och ALT – akademi för teologi och ledarskap.

– Madeleine är en mycket omsorgsfull person och en arbetsam ledare som dragit ett tungt lass. Vi har under hennes tid hos Pingst kunnat expandera vår verksamhet och även fått se hur vi vuxit som församlingsrörelse. Jag tackar Gud för allt hon bidragit med och ber om Herrens rika välsignelse över Madeleine och hennes familj, säger Daniel Alm, föreståndare i Pingst – Fria församlingar i samverkan.

Madeleine Hansson slutar sin tjänst som direktor hos Pingst den 15 augusti.