Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Lunch för hemlösa

I dag anordnar Filadelfiaförsamlingen i Stockholm månadens lunch för hemlösa. Samlingen pågår mellan 12 och 15.

Filadelfiaförsamlingen anordnar lunch för hemlösa och människor i samhällets utkant en lördag varje månad. Ofta kommer omkring 200 personer till lunchen, som också är en mötesplats.
Nästa lunchtillfällen är 12 maj och 2 juni. Volontärer, som vill prova på att hjälpa till, är välkomna att kontakta Charlotte Hansson på mejl lottishansson@hotmail.com
På tisdagskvällar anordnar församlingen också cafékvällar för de människor man möter genom luncherna och genom fältarbetet.