LP-verksamheten stänger två boenden

LP-verksamheten har av ekonomiska skäl tvingats fatta beslut om att stänga ett behandlingshem för män och ett motivationsboende för kvinnor, båda i Skellefteå kommun.

– Det är sorgligt för det drabbar de allra mest utsatta i samhället, säger Hans Wikström, verksamhetsledare för LP-verksamheten i Sverige.
Hans Wikström konstaterar att LP-verksamheten i flera år dragit med ekonomiskt underskott på de två enheterna som nu läggs ner.
Den främsta orsaken till detta menar Hans Wikström är att kommunerna inte längre placerar klienter med missbruksproblem i sluten vård.
Sammanlagt innebär besluten om de båda hemmen att totalt 19 behandlingsplatser försvinner.
I och med detta beslut finns endast ett behandlingshem kvar inom LP-verksamheten, nämligen Torpahemmet utanför Nässjö som tar emot män.