LP-verksamheten och Erik Edin vård AB ska samarbeta

LP-verksamhetens Ideella Riksförening och Erik Edin vård AB undertecknar i dag ett samarbetsavtal. Verksamheterna fortsätter att arbeta som egna juridiska personer, men satsar på ett samarbetsavtal för att inom vissa områden gemensamt kunna stärka insatserna till utsatta människor.

LP-verksamhetens Ideella Riksförening är en ideell förening med 172 medlemsförsamlingar, Erik Edin Vård AB är ett icke vinstrivande bolag, helägt av Erik Edins Insamlingsstiftelse.

LP-verksamheten och Erik Edin Vård AB har gemensamt ursprung och historia. Mycket av den verksamhet som bedrivs görs med liknande metodik och inriktning. Verksamheterna riktar sig till människor med drogmissbruk och deras anhöriga. Målsättningen att med den kristna tron som grund ge rehabilitering till ett fungerande liv i samhället, gäller för båda organisationerna.

LP Verksamheten har fokuserat och utvecklat vården av enskilda, förebyggande arbete bland unga samt ett nätverk av öppna verksamheter, LP-kontakter, över landet.

Erik Edin Vård har fokuserat och utvecklat vården av familjer med barn och specialiserat sig på familjeåterförening.