LP-verksamheten i DN-debatt om narkotikabruk

LP-verksamheten är en del av nätverket Narkotikapolitiskt center, som i en debattartikel i gårdagens Dagens Nyheter skrev om effekterna av att legalisera eget narkotikabruk i Portugal. Artikeln tog avstamp i att det på sociala medier lyfts fram som en positiv faktor för att minska dödligheten.

I artikeln påtalar Narkotikapolitiskt centrum bland annat att siffrorna före och efter den förändrade lagstiftningen inte är jämförbara, eftersom man bytt räknemetod.
Läs hela artikeln här:

Fotnot: Organisationerna bakom Narkotikapolitiskt center är Studieförbundet NBV; Sveriges Landsråd för alkohol- och narkotikafrågor, SLAN; Blå Bandet; Sveriges Blåbandsungdom, SBU; LP-verksamheten, IOGT-NTO, Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF; Föräldraföreningen mot Narkotika, FMN; Kriminellas Revansch i Samhället, KRIS; Svenska Frisksportförbundet; Frisksportens Ungdomsförbund; Svenska Sällskapet för Nykterhet och Folkuppfostran och Nordiska Godtemplarrådet, NGR.