LP-verksamheten får ny chef

I dag har styrelsen för LP-verksamheten enhälligt beslutat att utse Åsa Danielsson till ny verksamhetsansvarig. Åsa Danielsson är socionom med mångårig erfarenhet av olika chefsjobb, som i dag arbetar med coachning och organisationsutveckling. För ett år sedan valdes hon in i LP-styrelsen.

Åsa Danielsson blir ny chef för LP-verksamheten. Här tillsammans med LP-styrelsens ordförande Sören Eskilsson. FOTO: ULRIKA RAMSTRAND