Pingst Pastor 13 januari Läs mer

LP godkänt för skatteavdrag

LP-verksamheten är nu godkänd av Skatteverket som gåvomottagare, vilket innebär att givarna har möjlighet att få göra skatteavdrag för sina gåvor.

Skatteverkets beslut gäller för gåvor som inkommit efter den 28 augusti i år. För att få göra avdrag krävs att gåvan kommer från en privatperson över 18 år, att gåvan är på minst 200 kronor per tillfälle och att det sammanlagda gåvobeloppet under ett år är minst 2 000 kronor. Avdraget är på 25 procent.
Maxbeloppet som det går att göra avdrag för är 6 000 kronor, vilket innebär att man maximalt kan få tillbaka 1 500 kronor.
LP-verksamheten ombesörjer att både givare och Skattemyndigheter får kontrolluppgifter på givna gåvor och kommer att finnas med i den förtryckta inkomstdeklarationen.
Skatteverket har godkänt avdrag som gäller stöd till ekonomiskt behövande människor, däremot inte gåvor till LP Ung eller Barnstödsarbetet.

Fotnot: PMU är sedan förra året också godkänd som gåvomottagare.