Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

LP-dag i Pingstkyrkan Skellefteå

I dag anordnas en LP-dag i Pingstkyrkan i Skellefteå. Sebastian Stakset finns med hela dagen.

På programmet står seminarium med Sebastian Stakset och väckelsemöte med ett team från Skellefteå Pingst. Dagen avslutas med en konsert med Sebastian Stakset, som har en intressant livshistoria att dela med sig av.
Han lever nu ett liv som Jesu lärjunge och har lämnat droger, destruktivitet och kriminalitet bakom sig. Han har under vårvintern besökt flera pingstförsamlingar och många, många ungdomar har kommit för att lyssna till honom. Hundratals har berörts av hans budskap och begärt förbön till frälsning.