Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

Löftet om Anden gäller

Även i år utmanar PIngst landets pingstförsamlingar att under veckan fram till pingsthelgen lyfta satsningen Löftet gäller dig.

Det handlar om att påminna om dopet i helig Ande och det liv Anden ger. Alla församlingar har fått mejl med grafiskt material och filmer att använda. I filmerna medverkar Gabriella Grönberg, Tatta Lennartsson och Mats Särnholm.
Kampanjen har också en egen hashtag #löftetgällerdig.