Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Löftet gäller dig - även i år

Även i år satsar Pingst på att under pingstveckan mellan 14 och 20 maj på ett särskilt sätt lyfta den helige Andes gåva. Precis som tidigare år kallas satsningen Löftet gäller dig.

Under den veckan kommer ett 20-tal personer på olika sätt att bidra i kampanjen med bloggtexter och filmklipp. Det finns förnyade grafiska element att använda. Gå in här och ladda ner logga och videoklipp.
-Använd Löftet gäller dig-satsningen i era samlingar och på sociala kanaler, be med människor till Andens dop och kontinuerlig uppfyllelse av detta ljuva liv, uppmanar Daniel Alm sina pastorskollegor.
Kampanjmaterial kommer också att finnas på Pingsts Facebooksida. Hashtag för kampanjen är #löftetgällerdig.