Livspusslet i fokus i Falun

Livspusslet är temat för eftermiddagens samling i Centrumkyrkan i Falun, som församlingen inbjuder till i samarbete med studieförbundet Bilda och Tillsammansprojektet. Föreläsare är Britt-Marie Laurell.

Samlingen pågår mellan 15 och 17 i eftermiddag och barnvakt ordnas för dem som är i behov av det. Föredraget handlar om hur det går att få ihop livspusslet i en barnfamilj och om relationer är ett hinder eller en möjlighet.
Britt-Marie Laurell, som är dagens föreläsare, är familjerådgivare och terapeut och därtill ordförande i Siljansnäs frikyrkoförsamling. Hon arbetar med kvinnligt företagande och fattigdomsbekämpning i Tanzania. Hon är själv hustru, mor, mormor, dotter till en 90-årig mor och sonhustru till en 92-årig svärmor.