Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Ledarutvecklingsdag i Umeå

Idag möts 500 ideella ledare från pingstförsamlingar i norra Sverige till den första regiondagen i Umeå i det tvååriga utbildnigsprojektet Pingst ledarutveckling.

Intresset för att ta del av Pingst ledarutveckling har överstigit alla förväntningar och sammanlagt är närmare 3 000 personer anmälda. En större regional samling hålls varje termin under två år och dessemellan möts deltagarna till webb-baserad undervisning i sina respektive församlingar.Nästa lördag är det dags för regional träff i Umeå och lördagen därpå i Västerås.