Ledarseminarium med Colin Dye

I morgon eftermiddag undervisar den engelske pastorn Colin Dye på ett ledarseminarium i Citykyrkan i Stockholm. Ämnet för seminariet är ”Församling – bli inflytelserik”.

Seminariet, som riktar sig till pastorer, predikanter och andra med ledarfunktion i en församling, hålls på eftermiddagen och kostar 100 kronor.
Colin Dye, som är pastor i Kensington Temple i västra London, kommer att utmana ledarna att inte bara verka för att församlingen ska växa i gudstjänstverksamhet utan också i sin position i samhället.
Hans huvudtes är att den tro, som kommer av ett personligt och försförvandlande möte med Jesus Kristus, också ska visa sig i handling och att verklig handlingskraft ska förvandla samhället genom att bekämpa fattigdom, orättvisa och förtryck.
I Colin Dyes hemförsamling arbetar man med flera olika projekt för att nå ut i samhället, bland annat till åldringar, ungdomar och fattiga och med hälsovård.
Ledarseminariet i morgon avslutas med en frågestund och fika.

Ledarseminariet ingår i en inspirationsvecka om församlingen kallad Church Arise. Förutom Colin Dye medverkar pastor Jimmy Dowds från Vine Church i Edinburgh i den.