Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Ledarkonferens om tillgänglig kyrka

Den 16–18 oktober är det dags för Pingst ungs och Pingst Västerås ledarkonferens Kyrka med hjärta. I år handlar ledarkonferensen om att bygga en församling som gör att Jesus blir tillgänglig, för unga och för kyrkovana människor.

TALARE. Magnus Persson från United Øresundskyrkan i Malmö är en av talarna under ledarkonferensen Kyrka med hjärta, som hålls i Västerås den 16-18 oktober. FOTO: UNITED ØRESUNDSKYRKAN